Befaringen var i regi av NVE, og Statnett deltok sammen med representanter fra Porsanger kommune, Nasjonalparkforvalteren i Stabbursdalen og styreleder i nasjonalparken, Miljødirektoratet og representanter fra statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statnett deltok på NVEs befaring for å presentere planene og å svare på spørsmål om konsesjonssøknaden som er til behandling hos NVE.