- Vi er glade for at første trinn i nettutbyggingen i Finnmark snart er klart til å konsesjonssøkes. Ny 420kV ledning fra Skaidi til Adamselv vil være et viktig bidrag som legger til rette for vekst i Finnmark når den er ferdig. Prosjektet har jobbet meget godt med planene, og Statnetts styre og meg som prosjekteier er godt fornøyd. Vi opprettholder planen vår om å sende søknad til NVE før jul, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Behov for vedlikehold og reinvestering, samt planer om industriutvikling og vekst er bakgrunnen for at Statnett velger å søke om konsesjon for den nye ledningen mellom Skaidi og Adamselv, inkludert ny transformatorstasjon i Lebesby.  Dette er en oppfølging av prosjektet Næring og Nett i Nord, og en del av veikartet som ble tegnet for nettutvikling.  Veikartet og den planlagte ledningen Skaidi-Adamselv er et resultat av dialog med aktører i regionen.

 

Den første av to planlagte ledninger
Ny 420kV ledning mellom Skaidi og Adamselv vil bedre forsyningssikkerheten i regionen og gi økt kapasitet til nytt forbruk, og være viktig for næringsutvikling i Øst-Finnmark. Statnett har tidligere informert om at det skal konsesjonssøkes trinnvis fra Skaidi til Varangerbotn, og denne strekningen er dermed den første av de to ledningene som planlegges konsesjonssøkt.


Neste strekning fra Adamselv til Varangerbotn avhenger av mulig vindkraftutbygging i området.  Konsesjonssøknad på den strekningen skal etter planen sendes i 2021.

-Fremtiden er elektrisk, også i Finnmark. Det er mange spennende planer om næringsutvikling og elektrifisering i området. Det er viktig for Statnett at vi kan legge til rette for disse, samtidig som vi bidrar til tryggere strømforsyning i viktige områder, understreker konserndirektør Vardheim i Statnett.