Statnett sendte i desember 2020 konsesjonssøknad for ny 420 kV Skaidi-Lebesby. NVE sendte konsesjonssøknaden på offentlig høring i mars 2021. Saken er fortsatt til behandling i NVE, og NVE har bedt Statnett om tilleggsutredninger i flere omganger som Statnett har svart på.

NVE har videre bedt Statnett om utdypinger og om at Statnett sammenstiller nye tilleggsopplysninger med eventuelle tillegg- og endringssøknader. Statnett har nå sendt over tidligere innsendte tilleggssøknader og tilleggsutredninger til NVE.

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 15. august 2023.

Se vedlagt tilleggssøknad 420 kV Skaidi-Lebesby og tilleggsutredninger.