Statnett søkte i desember 2020 om konsesjon for en ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Lebesby. I forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden for Skaidi-Lebesby har NVE bedt Statnett om å gjennomføre en tilleggsutredning for sjøkabel og for konsekvensutredningen av naturmangfold.

 

 

Se vedlagte tilleggsvurderinger.