Nyheter om prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Artikkel

    Befaring med NVE

    Prosjektleder Bente Rudberg og areal- og miljørådgiver Asgeir Vagnildhaug deltok 24. og 25.august på befaring langs den omsøkte ledning Skaidi -Lebesby. 

  • Av hensyn til smittevern under koronapandemien inviterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til digitalt folkemøte i forbindelse med høringsprosessen for søknad om ny kraftledning fra Skai...

  • De siste avklaringene knyttet til trasé for ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Adamselv faller nå på plass. På deler av strekningen mellom Skaidi og Lakselv vil man søke om å få benytte deler av...