Nyheter om prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Statnett har søkt konsesjon for ny ledning mellom Skaidi og Adamselv. Som en del av planleggingen varsler Statnett om undersøkelser og planarbeid i år

  • Artikkel

    Befaring med NVE

    Prosjektleder Bente Rudberg og areal- og miljørådgiver Asgeir Vagnildhaug deltok 24. og 25.august på befaring langs den omsøkte ledning Skaidi -Lebesby.

  • Av hensyn til smittevern under koronapandemien inviterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til digitalt folkemøte i forbindelse med høringsprosessen for søknad om ny kraftledning fra Skai …