Marka transformatorstasjon i Vefsn kommune ble etablert i 1968, og anleggets tekniske tilstand og funksjonalitet oppfyller ikke lengre gjeldende myndighetskrav.

 

Statnett søkte derfor i 2017 NVE om konsesjon til utvidelsen og fornyelse av stasjon for å tilfredsstille krav til forsyningssikkerhet, beredskapsforskriften og sikkerhet til driftspersonell ved stasjonen.

 

September 2018 mottok Statnett konsesjon, og er nå godt i gang med forberedende arbeid. Planen er anleggsstart våren 2019, og idriftssettelse desember 2020.


Marka transformatorstasjon er spesielt viktig for forsyningen av strøm til Mosjøen og Alcoa sitt smelteverk der. Det går både 22 kV, 132 kV og 300 kV kraftledninger inn og ut av stasjonen.

 

Folkemøte


For å informere nærmere om planene avholdes det et åpent folkemøte

 

Tid:                 Onsdag 9.januar kl 18:00

Sted:               Marka transformatorstasjon

 

Det er opprettet en egen hjemmeside for prosjektet: 
https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-nord/marka-transformatorstasjon/

Her vil man finne informasjon om prosjektet og nyheter underveis i anleggsperioden. Meld deg gjerne på nyhetsvarsel fra prosjektet, om du vil ha varsling på mail.

 

Prosjektleder for utvidelsen av Marka transformatorstasjon er Torkel Eggen.