Grunnarbeidene knyttet til nytt kontrollbygg og nye apparatanlegg er utført og ferdigstilt av Trond Tverå AS, og nytt kontrollbygg er reist av H&MV.

 

 - Prosjektet er omtrent halvveis i gjennomføringen, og vi er godt fornøyd med jobben som gjøres. Nå vil H&MV ferdigstille kontrollbygget og deretter skal Siemens installere selve kontrollanlegget, sier Sten Berentzen som er ny prosjektleder i Statnett.

Nytt kontrollbygg
Nytt kontrollbygg er oppført av H&MV

Marka transformatorstasjon er spesielt viktig for forsyningen av strøm til Mosjøen by og Alcoa sitt smelteverk der. Dette betyr at stasjonen må være i drift mens arbeidene pågår.

 

 - Kontinuerlig drift på stasjonen gjør arbeidene noe mer komplisert. Nødvendige utkoblinger fremover må planlegges nøye, og man må alltid ha en beredskapsplan for å koble raskt inn igjen om forholdene krever det, forklarer Berentzen.  

 

Det blir en rekke korte utkoblinger til høsten, og siste utkobling før neste vinter er lagt til desember. Dernest vil det ikke være aktivitet ved stasjonen før april 2021 – da er det ny utkobling for å utføre de siste arbeidene ved stasjonen.

 

Marka transformatorstasjon ble etablert i 1968, og anleggets tekniske tilstand og funksjonalitet oppfyller ikke lengre gjeldende myndighetskrav.

 

Kostnadsestimatet for utvidelse og ombygging er beregnet til 145 - 160 MNOK.