-Jeg føler meg trygg på at både Rebaioli og ElTel Networks vil utføre byggingen på en sikker og effektiv måte, i tråd med de krav vi stiller, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

 

Rebaioli

Kontrakt på ledningsbygging fra Balsfjord til Reisadalen er signert med Rebaioli SPA. 

{Bilde}

Det var Giannina Rebaioli, President i Rebaioli som signerte på vegne av selskapet. For Statnett var det konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth Vike Vardheim, som signerte.


Arbeidene her starter opp i oktober denne høsten. De har nylig ferdigstilt bygging av 420 kV ledning fra Ofoten til Kvandal, og er godt kjent med både byggeforhold i nord - og med Statnett.

 

Eltel Networks

På neste strekning, fra Reisadalen til Skillemoen i Alta, har Statnett signert kontrakt med norske Eltel Networks. Det var administrerende direktør i Eltel Networks,

{Bilde}

 Anders Hauglie-Hansen, som signerte på vegne av selskapet. Også her var det konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth Vike Vardheim, som signerte på vegne av Statnett. 

Oppstart for dette ledningstrekket skjer mot sommeren 2017. Eltel Networks har tidligere bygget for Statnett og er godt kjent. De har også kontorer i Sverige og Finland, og vil benytte kompetanse herfra i gjennomføringen.

 

Utsatt oppstart

Som følge av noe utsatt behov og dermed bedre tid på å bygge til Skaidi, er forespørsel på bygging fra Skillemoen til Skaidi kansellert i denne omgang. Ny vurdering av oppstart på siste strekk vil tas innen 1-2 år.