- For å holde fremdrift på strekningen Reisadalen – Skillemoen har Eltel søkt og fått godkjent arbeid i påskeuken. Det er ikke støyende aktivitet, og vil pågå langt til fjells, sier Jacob Grønn prosjektleder for Balsfjord - Skaidi.

Etter påske trer restriksjonsperioden knyttet til reindrift inn, og da må anleggsaktiviteten opphøre i flere områder.

-For å redusere berøring med reindriftsutøvere vil anleggsaktiviteten stanse opp i perioder hvor reinen skal flyttes fra vinter- til sommerbeite. Dernest er det restriksjoner knyttet til kalving og merking, forteller Grønn.

Entreprenør Dalekovod på strekningen Skillemoen – Skaidi tar påskeferie fra onsdag denne uken. Oppstart blir først tirsdag 14.april.