-Det er en milepæl i prosjektet, og en historisk begivenhet i Statnett. Mast nr 9 er nemlig den første som er reist på prefabrikkerte stålfundament på 420 kV spenningsnivå i Statnett, forteller Jacob Grønn, prosjektleder Balsfjord – Skaidi.

 

I løpet av vinteren er 32 stålfundament gravd ned, og 8 mastepunkt klargjort for mastereis med stålfundament. I tillegg ble det i høst og perioder med mildt vær støpt og klargjort 22 betongfundament.

 

På prosjekt Balsfjord – Skaidi ligger bruk av stålfundament til grunn for investeringsbeslutningen, da bruken av prefabrikkerte fundament muliggjør vinterjobbing i mye større grad og dermed reduserer den totale byggetiden for dette prosjektet med et - 1 – år.

 

 -Grunnen til den store besparelsen i tid er at vi i den tradisjonelle byggetiden - når fundamenter kan støypes med betong - har store restriksjoner av hensyn til reindriftsnæringen, forklarer Jacob Grønn. –Ved å benytte stålfundament kan vi fundamentere også på vinterstid, og da berøres ikke reindrifta, presiserer han.

 

Det er stålfundamenter for bruk i jord som er tatt i bruk, og skal benyttes for ca halvparten av de 626 mastepunktene. Tradisjonelle betongfundament vil bli benyttet for resterende mastepunkt på fjell.

 

Bruk av stålfundamenter reduserer også bruken av helikopter i prosjektet betydelig, og dermed reduseres også risikoen for uønskede HMS-hendelser.  

 

Statnett startet byggingen på strekningen Balsfjord – Reisadalen sist høst, og starter i tillegg opp neste parsell, fra Reisadalen til Skillemoen i Alta, i juni i år.