- Statnett bidrar til å redusere spredningen av viruset og følger restriksjoner satt av nasjonale og lokale myndigheter - i tillegg til egne vedtatte begrensinger, sier Jacob Grønn prosjektleder for Balsfjord - Skaidi.

 

Statnett har som primæroppgave å sikre strømforsyningen i hele landet, og har av den grunn pålagt hjemmekontor for alle ansatte som ikke må være på kontoret. All reiseaktivitet er kansellert med unntak av de som må gjennomføres for å opprettholde strømforsyningen i landet.

 

-For prosjektet medfører restriksjonene også begrensninger, da flere jobber skift og nytt skift ikke kan ankomme lokasjonen. Vi gjør vårt til å sikre en viss aktivitet og fremdrift, men reduserer enkelte av arbeidsoppgavene som krever personell utenifra. Våre entreprenører må forholde seg til nasjonale og lokale myndigheter på lik linje med andre, sier Grønn.

 

Slik restriksjonene er nå vil ikke personell som forlater lokasjonen få komme tilbake igjen.

 

 -Våre hovedentreprenører på ledning, Eltel og Dalekovod, har egen losji, men for enkelte av underleverandørene ved Skillemoen transformatorstasjon medfører stengte hotell en utfordring knytte til bosted, legger Grønn til.

 

Det pågår anleggsaktivitet fra Reisadalen til Skillemoen, ved Skillemoen og Balsfjord transformatorstasjoner og fra Skillemoen til Skaidi. Første strekk fra Balsfjord til Reisadalen ferdigstilt.

 

Konsekvensene av redusert aktivitet er ikke avklart per nå, men det vil sannsynligvis medføre noe forsinkelse og utvidet anleggsaktivitet, avslutter Grønn.

 

Transformatorleveranse

Til Skillemoen transformatorstasjon skal det leveres to transformatorer i løpet av mars og april. Den første er på vei med skip nordover og ankommer Alta havn i slutten av mars. Her har Statnett søkt Alta kommune, og fått innvilget, unntak fra innreiserestriksjoner til fire ansatte som kommer sørfra for å ta imot transformatoren. De ansatte innlosjeres i Statnetts egne lokaler. Selve transporten fra Alta havn til Skillemoen avventes.