Kabelen mellom Storbritannia og Norge var ett av temaene da statsminister Erna Solberg møtte den britiske statsministeren David Cameron onsdag 15. januar.

Kabelprosjektet NSN er utviklet gjennom fem år av Statnett og britiske National Grid, og i møtet diskuterte de to ministrene blant annet rammebetingelsene for mellomlandsforbindelsen.

- Dette bekrefter at prosjektet er viktig for begge land. Mellomlandsforbindelser vil spille en viktig rolle i fremtidens europeiske energisystem, og bidra til bedre forsyningssikkerhet, økt verdiskaping og økt produksjon og forbruk av fornybar energi, sier prosjektdirektør Thor Anders Nummedal.

I 2013 inngikk selskapene en samarbeidsavtale om prosjektet, og fikk fornyet anleggskonsesjon fra norske myndigheter. Prosjektet har også søkt om utenlandskonsesjon fra Olje- og energidepartementet, og i Storbritannia har arbeidet rundt ilandføringspunkt og omformerstasjon fortsatt. I tillegg har anbudsprosessen for kabelproduksjon og legging startet.

- Vi nådde flere viktige milepæler i 2013, og vi er klare til å gå videre i 2014. Nå må vi sikre akseptable rammebetingelser og markedsdesign fra britiske myndigheter, sier Nummedal.

En nødvendig avklaring er om kabelforbindelsen får delta i Storbritannias planlagte kapasitetsmarked, noe som er viktig for prosjektets lønnsomhet.

- Med løsninger på disse spørsmålene på plass regner vi med å ta en endelig investeringsbeslutning i 2014, noe som innebærer at vi kan sette kabelen i drift i 2020 som planlagt, avslutter Thor Anders Nummedal.

NSN skal utvikles og eies 50 % av Statnett og 50 % av det britiske energiselskapet National Grid. Investeringskostnad for Statnett vil være 6-8 milliarder kroner. Den undersjøiske kabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW, og gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia.

Kontaktinformasjon:
Christer Gilje
Kommunikasjonssjef
Mobil: 95 23 71 28
E-post: christer.gilje@statnett.no