Statnett og partnere gjør en vurdering av muligheten for å inkludere fiberkabler når det legges strømkabler til Tyskland og Storbritannia. Prosjekteierne har imidlertid besluttet at de ikke vil finansiere eventuelle fiberkabler selv, og vil i utgangspunktet bruke andre kommunikasjonsløsninger for drift av strømkablene dersom fiberkablene ikke blir lagt.

 

Statnett la nylig frem en rapport utarbeidet av Nexia som konkluderte med at det både vil være teknisk krevende og ulønnsomt for Statnett og partnerne å legge fiberkabler parallelt med de kommende strømkablene til Tyskland og Storbritannia.

 

Statnett har nå engasjert Pareto Securities for å avdekke om det likevel finnes interesse i markedet for tredjepartsfinansiering av et fiberprosjekt, inkludert investeringer, driftskostnader og risikodekning. Forpliktende interesse er en forutsetning for videre arbeid med et potensielt fiberprosjekt. Innledende faser av prosessen skal gjennomføres i løpet av november. Endelig beslutning om fiberkabel vil baseres på nærmere forhandlinger og tas av alle involverte parter, herunder partnerne i kabelprosjektene. Godkjennelse fra relevante myndigheter vil være nødvendig.

 

NordLink
NordLink eies 50% av Statnett og 50% av den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske investeringsbanken KfW. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Tonstad i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Kabelen skal være ferdigstilt i 2019, med kommersiell drift i 2020. Total investeringskostnad for prosjektet vil være 1,5 - 2 milliarder euro.

 

North Sea Link
North Sea Link eies av Statnett og det britiske nettselskapet National Grid, som begge har en andel på 50%. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og skal gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia. Kabelen skal etter planen settes i drift i 2021. Total investeringskostnad for prosjektet vil være 1,5-2 milliarder euro.

 

De to nye mellomlandsforbindelsene bidrar til gode klimaløsninger ved å legge til rette for produksjon og bruk av fornybar energi på begge sider, samtidig som de styrker forsyningssikkerheten og bidrar til verdiskaping.

 

Kontaktperson for medier:
Christer Gilje
Kommunikasjonssjef, Statnett
+(47) 95 23 71 28
christer.gilje@statnett.no

 

Kontaktpersoner i Pareto Securities:

Yngve Walle

  Lars F. Revling

  Lars Ove Skorpen

Partner, Corporate Finance

  Partner, Corporate Finance

  Partner, Corporate Finance

+(47) 91 78 65 44

  +(47) 41 22 27 72

  +(47) 91 32 31 15

yw@paretosec.com

  lars.revling@paretosec.com

  los@paretosec.com