(Pressemelding 12.02.2015) Den 10. februar 2015 foretok Statnett, TenneT og KfW endelig investeringsbeslutning for NordLink-prosjektet, den første mellomlandsforbindelsen mellom Tyskland og Norge. Anbudsprosessen for prosjektet er nå blitt ferdigstilt og entreprenører som deltok i prosessen er blitt informert om utfallet. Det er en 10 dager klagefrist.

Nexans  Norway AS er tildelt kontrakten for HVDC-kabelen i norsk sektor og dansk sektor.

ABB AB er tildelt kontrakten for HVDC-kabelen i tysk sektor.

ABB AB er tildelt kontrakten for strømretteranlegg  i Tyskland og Norge.

Hovedkontrakten for forsikring er tildelt Codan.

Forbindelsen består av 516 km sjøkabel, samt en 55 km likestrøms landkabel som vil bli installert i Tyskland.

- Vi ser frem til å starte byggeperioden sammen med entreprenørene som er valgt. Etter en grundig anbudsprosess, er vi nå overbevist om at vi har fått de beste entreprenørene til NordLink-prosjektet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

NordLink skal etter planen være ferdigstilt og settes i prøvedrift i 4. kvartal 2019, og etter prøveperioden vil kabelen settes i kommersiell drift i løpet av 2020. Prosjektet har en forventet investeringskostnad på 1,5 – 2 mrd. EUR.

NordLink-prosjektet vil realiseres av Statnett SF og DC Nordseekabel GmbH & Co. KG, hver med 50% eierandel. TenneT TSO og den tyske investeringsbanken KfW har begge andeler på 50% i DC Nordseekabel. DC Nordseekabel er ansvarlig for byggingen av den tyske delen av prosjektet, herunder tillatelser.

Likestrømsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1.400 megawatt (MW), og vil bli installert mellom Tonstad i Sirdal og Wilster i Schleswig-Holstein.

 

Om Statnett
Statnett har ansvar for utbygging og drift i det norske sentralnettet. Statnett bygger og driver også kabler mellom Norge og flere andre europeiske land. I Statnett har mer enn 1100 ansatte, ansvaret for 11.000 kilometer med høyspentlinjer og hadde en omsetning på 4,5 milliarder kroner i 2013. 

Om TenneT
TenneT er Europas første systemoperatør for strømnettet som dekker mer enn ett land. Med ca. 21 000 km høyspentledninger og 41 millioner sluttbrukere i Nederland og Tyskland, er TenneT en av de fem største nettoperatørene i Europa. TenneT fokuserer på å bygge ut energimarkedet i Nordvest-Europa og integrere fornybar energi. Taking power further.

Om KfW
KfW er en av verdens ledende investeringsbanker. Med mange års erfaring arbeider KfW for å bedre økonomiske, sosiale og miljømessige levekår i hele verden på vegne av Tyskland og landets delstater. I den forbindelse skaffet banken midler på i alt 74,1 milliarder euro bare i 2014. Av dette gikk 36 % til tiltak for å beskytte miljøet og bekjempe klimaendringer. I Tyskland er KfW-gruppen representert i Frankfurt, Berlin, Bonn og Köln. Den har et nettverk med 80 kontorer ellers i verden.

 

Mediekontakter

Statnett

Christer Gilje

Kommunikasjonssjef

Mobil: +4795237128

christer.gilje@statnett.no

www.statnett.no

 

KfW IPEX-Bank GmbH

Thomas Krick

Communication

Direktetlf.: +49 69 7431 8454

thomas.krick@kfw.de

 

 

TenneT

Mathias Fischer

Corporate Communications

Direktetlf.: +49 5132 89 2038

Mobil: +49 151 27657832

mathias.fischer@tennet.eu