NordLink, som eies 50 prosent av Statnett og 50 prosent av tyske TenneT og KfW, skal knytte sammen det norske og tyske energisystemet gjennom en 1400 MW sjøkabel.

 

Partnerne på tysk side har inngått avtale med regionale myndigheter i den tyske delstaten Schleswig-Holstein om rask gjennomføring av prosessene frem til konsesjon kan gis for omformeranlegg og trasé for landkabel og sjøkabel innenfor en 12-milsgrense fra kysten i Tyskland. 

 

- Dette er gode nyheter for prosjektet. En slik avklaring vil være med på å sette oss i stand til å ta investeringsbeslutning for prosjektet i 2014, uttaler konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.


Tidsplanen som begge parter forplikter seg til, innebærer blant annet at høringsprosesser med grunneiere og offentlige etater vil bli gjennomført i februar, og at konsesjonsvedtak kan gjøres innen 30. juni 2014.


På norsk side er søknad om nødvendige konsesjoner til behandling hos OED. NordLink har også sendt ut forespørsler for produksjon og legging av 570 km kabel med tilhørende omformeranlegg i begge land.

 

- Vi har god fremdrift på prosjektet, og følger planen mot idriftsettelse i 2018, sier Håkon Borgen.

 

Kontaktinformasjon:

Christer Gilje

Kommunikasjonssjef
Mobil: 95 23 71 28
E-post: christer.gilje@statnett.no