Spadetak

- NordLink kobler sammen to komplementære systemer for utveksling av fornybar energi, med tysk vindkraft og solkraft på den ene siden og norsk vannkraft på den andre, sa Lex Hartman, konserndirektør i TenneT., som var en av vertene for arrangementet.


- Prosjekter som NordLink gjør et integrert europeisk kraftmarked mulig, og bidrar til å sikre at kraften kommer fram dit den trengs - enkelt, trygt og effektivt, uttalte Hartman.


Seremonien ble gjennomført sammen med Schleswig-Holsteins energiminister, Robert Habeck, den norske ambassadøren til Tyskland, Elisabeth Walaas, og ordførerne i Wilster og Nortorf. I tillegg var ordførerne fra Sirdal og Flekkefjord og fylkesordførerne fra Aust-Agder og Vest-Agder med på arrangementet, i tillegg til en rekke representanter fra politikk, næringsliv og organisasjoner i Tyskland.


- Forbindelsen øker mulighetene for utveksling av fornybar energi, bidrar til å redusere CO2-utslipp og til oppnåelse av klimamål samt øker forsyningssikkerheten i begge land, uttalte Gisela von Krosigk, direktør i KfW IPEX-Bank.


- Når det er et overskudd av vannkraft i Norge, kan vi eksportere denne til Tyskland og bidra til verdiskaping. Når det er behov for mer kraft i Norge, spesielt i tørre og kalde sesonger, vil norske forbrukere tjene på forbindelsen fordi vi kan importere tysk vind- og solkraft til en rimelig pris, sa Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett.


Den norske ambassadøren til Tyskland, Elisabeth Walaas, var blant talerne under seremonien.
- Dette er en milepæl for tysk-norsk energisamarbeid. NordLink tar realisering av kraftutveksling og integrering av fornybar energi til et helt nytt nivå, sa Walaas.

NordLink er den første direkte koblingen mellom de norske og tyske energimarkedene. Denne forbindelsen bidrar til integrering av Nordvest-Europas energimarked, med økt effektivitet og forsyningssikkerhet, og til et klimavennlig energisystem for fremtiden.
NordLink har en kapasitet på 1400 megawatt (MW). Dette tilsvarer kapasiteten i et større kraftverk.


På grunn av lengden på traséen og stor overføringskapasitet benytter man likestrøm (DC) for effektiv overføring med lave tap. To parallelle kabler (positive og negative poler) knyttes til strømretterstasjoner på begge sider.

Omformerstasjonene skal bygges i Wilster, Schleswig-Holstein, og Tonstad i Norge. Her vil strømmen bli konvertert mellom DC og vekselstrøm (AC) og matet inn i tysk og norsk strømnett for å forsyne boliger og bedrifter med kraft.

Partnere i NordLink-prosjektet er Statnett, den tyske nettoperatøren TenneT og den tyske investeringsbanken KfW.

 

Fakta

• 623 km lang, høyspent likestrøms overføring (HVDC)
• Kapasitet på 1400 MW med ± 500 kV
• Offshore: 516 km sjøkabel
• Onshore: 54 km med jordkabel (Büsum - Wilster i Schleswig-Holstein) og 53 km luftledning (Vollesfjord - Tonstad i Vest-Agder)
• Nettilknytning: Wilster (DE) og Tonstad (NO) transformatorstasjoner
• I drift i år 2020

 

Kontaktinfo

Christer Gilje, kommunikasjonssjef
Mobil: +4795237128
christer.gilje@statnett.no
www.statnett.no