– At prosjektet underlegges det nye regimet, vil medføre mer arbeid. Først skal KVU-en gjennom en ekstern kvalitetssikring, dernest skal den behandles av Olje- og energidepartementet. Det er derfor vanskelig å anslå eksakt hvor mye lengre tid som er nødvendig, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen.

 

Formålet med konseptvalgutredningen og kvalitetssikringen er å styrke energimyndighetenes styring med konseptvalget, synliggjøre behov og valg av hovedalternativ, samt å sikre at den faglige kvaliteten på de underliggende dokumenter i beslutningsunderlaget er god. Vurdering av behovet for tiltak og en samfunnsøkonomisk vurdering av de alternative konseptene, er de sentrale delene av konseptvalgutredningen.

 

OEDs forslag til forskrift, om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven, er nå på høring.