– Vi har fått mange innspill og vi har fått den åpne debatten vi ønsket, akkurat slik det skal være, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen.

 

Innspillene har kommet via folkemøter, via møter med politikere, naturverninteresser og andre interessenter. De har kommet fra offentlige instanser og privatpersoner. Via e-post og prosjektets nettsider.

 

Aktiviteten har vært stor. Nå skal vi sette oss ned i ro mak og gå gjennom innspillene, sier Nordhagen.