I konseptvalgutredningen, som ble lagt frem av Statnett i november 2013, fremgår det at kraftnettet i Stor-Oslo må rustes opp, dels fordi det er gammelt og dels fordi strømforbruket forventes å øke i fremtiden. Oppgraderingen vil sikre strømforsyningen til hovedstadsregionen for fremtiden, frigjøre arealer og gi færre master i marka.

 

Olje- og energidepartementet har gitt signaler om at KVU-en vil bli ferdigbehandlet før sommeren 2014.