Kontrakten inngår i prosjektet med å fornye kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn og ny Smestad transformatorstasjon. Dette er ett av flere prosjekter som realiseres i Nettplan Stor-Oslo, som er Statnetts plan for en omfattende oppgradering av nettet i og rundt Oslo.  

 

- Deler av dagens Smestad transformatorstasjon er fra 1952, og kontrakten er en viktig milepæl i arbeidet med å oppgradere stasjonen for å sikre en fremtidsrettet og sikker strømforsyning til hovedstaden, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

 

Stasjonen på Smestad er den største transformatorstasjonen i Norge til alminnelig forbruk. Dagens stasjon har nådd forventet levealder og trenger oppgradering for å kunne forsyne beboere i Oslo med strøm i fremtiden.

 

Kontrakten omfatter blant annet prosjektering av komplett stasjon, nytt 420 kV GIS-anlegg, 9 bryterfelt og nytt kontrollbygg.  

 

Ferdigstillelse og idriftsettelse av de nye anleggene er planlagt høsten 2021.