Statnett har søkt om konsesjon for å drifte og vedlikeholde en ny transformator og bygge ny transformatorsjakt i Røykås. Røykås transformatorstasjon ligger i Lørenskog kommune, øst for Oslo.

Søknaden har blitt sendt til Norges vassdrags- og Energidirektorat, og det søkes om følgende:

• En 300(420)/48 kV transformatorer på 200 MVA
• Ny transformatorsjakt
• Tilkobling til eksisterende anlegg

Dagens transformatorstasjon er fra 1969, og har to transformatorer. Den eldste av disse skal skiftes til en ny og større transformator. Det skal bygges ny sjakt for den nye transformatoren på Statnetts eiendom, ved siden av dagens transformatorsjakt. Arbeidet er nødvendig for å sikre fortsatt trygg strømforsyning til Lørenskog kommune.

Konsesjonssøknaden finner dere på NVE sine nettsider under 'konsesjonssaker'. Her finner dere også informasjon om hvordan du/dere sender høringsinspill. Fristen er satt til 05.11.18.

Statnett vil i nærmeste fremtid sende informasjon per post til berørte naboer og grunneiere.  

Har du ytterligere spørsmål til oss, ta kontakt på storoslo@statnett.no.