De første tiltakene Nettplan Stor-Oslo planlegger er å fornye Smestad og Sogn transformatorstasjoner og bygge en ny kabelforbindelse med to kabelsett mellom disse stasjonene. På Hamang transformatorstasjon i Bærum kommune planlegger vi midlertidige tiltak med et nytt 45 kV mini-koblingsanlegg forsynt fra ny transformator.

 

Nettplan Stor-Oslo utreder også en ny kabelforbindelse mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner, samt fornyelse av Ulven stasjon. I tillegg planlegges en ny stasjon på Liåsen sør i Oslo. Arbeidet vil bestå av følgende hovedaktiviteter:

 

  • Grunn- og forberedende arbeider for Smestad og Sogn transformatorstasjon
  • Totalkontrakt for 420 kV GIS-anlegg for Smestad og Sogn
  • Totalkontrakt for 420 kV GIS-anlegg for Ulven transformatorstasjon
  • 11 km tunnel mellom Smestad-Sogn og Sogn-Ulven (tverrsnitt: 25 m2)
  • Totalkontrakt for 420 kV kabel mellom Smestad-Sogn og Sogn-Ulven
  • Anskaffelse av 145 kV GIS-container for midlertidige tiltak på Hamang transformatorstasjon
  • Totalkontrakt for 420 kV GIS-anlegg for Liåsen og Røykås stasjon

 

Alle anskaffelser vil bli kunngjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Merk at Statnett benytter Sellihca som kvalifikasjonsordning. Dette betyr at leverandørene må være kvalifisert i Sellihca for å delta i Statnetts konkurranser.

 

For mer informasjon om hvordan bli leverandør til Statnett, se http://bit.ly/1VIaDpV

Kontakt oss gjerne på e-post for mer informasjon.