Strømforbruket i Stor-Oslo på de kaldeste timene har økt med over 30 prosent siden 1990. Frem mot 2030 forventes maksimalbelastningen på sentralnettet å vokse med 0,5-1 prosent årlig, ifølge Statnetts forbruksprognoserapport.

 

- Befolkningsvekst er hovedårsaken til at strømforbruket i Oslo og Akershus øker de nærmeste årene. Befolkningsutviklingen påvirker strømforbruket i stor grad, da mesteparten av forbruket i regionen er knyttet til husholdningsforbruk og tjenestebygg. Når vi blir flere mennesker, øker strømforbruket til oppvarming, transport og tjenestebygg, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Forbruket per innbygger vil fremover bli ganske moderat selv med høy befolkningsvekst.

 

- Mer energieffektive bygninger og at vi bor tettere vil dempe det såkalte effektforbruket per innbygger. Vi snakker her om strømforbruket på de kaldeste timene når alle skrur på panelovnene samtidig. Tross dette viser våre beregninger likevel en vekst i strømforbruket, sier Borgen.

 

Andre fyringsmåter for boliger og tjenestebygg kan også bidra til å redusere strømforbruket. Fjernvarme, varmepumper og vedfyring er typiske eksempler på alternative fyringskilder til elektrisitet.

 

Mer belastning på nettet fra 2025

Fra 2025 til 2040 forventes maksimalbelastningen på sentralnettet å bli noe høyere i Oslo-området.

 

- Befolkningsvekst vil spille inn, det samme gjelder elbilbruk. Rapporten legger til grunn at 70 prosent av bilparken i 2040 er elbiler. Hvis denne forutsetningen slår til, vil elbilforbruket utgjøre mindre enn 10 prosent av maksimalt forbruk i 2040, sier Borgen.

 

Elektrifisering av kollektivtrafikken ser ut til å ha begrenset betydning for sentralnettet fremover, men dette er en utvikling Statnett vil følge tett.

 

Strømforbruket i Stor-Oslo varierer fra time til time gjennom døgnet, og sentralnettet må tåle de timene i året når strømforbruket er aller høyest. Prognosene for forbruket er usikre, spesielt langt ut i tid. Statnett ønsker å se nærmere på verktøy for å kunne flytte og redusere forbruket i timene med høyest forbruk.