NVE har nå gitt Statnett konsesjon til å etablere en ny transformator i Røykås stasjon på Lørenskog, øst for Oslo. Denne skal plasseres i en ny transformatorsjakt, som også skal bygges. Alt arbeidet skal skje innenfor eksisterende stasjonsområde.

 

Dagens transformatorstasjon er fra 1969, og har to transformatorer. Det er den eldste av disse som skal skiftes til en ny og større transformator. Arbeidet er nødvendig for å sikre fortsatt trygg strømforsyning til Lørenskog kommune. 

 

Vedtaket er nå ute på høring, og det er blitt sendt ut brev til berørte naboer. Anleggskonsesjonen og bakgrunn for vedtak finner du på NVEs nettsider.

 

Dersom du har noen spørsmål kan du sende en epost til storoslo@statnett.no.