Departementets uttalelse innebærer at sentralnettet som forsyner Oslo og Akershus med strøm skal oppgraderes fra 300 kilovolt til 420 kilovolt. En slik oppgradering gir økt overføringskapasitet som igjen gir en robust og miljøvennlig løsning.

 

– På sikt vil en slik løsning bety at vi kan øke kapasiteten med om lag 60 prosent samtidig som vi kan redusere arealbruken med opptil 30 prosent, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen.

 

Sentralnettets rolle er å transportere kraften fra områder hvor den produseres til steder der den forbrukes. På en kald vinterdag forsynes om lag 98 prosent av strømforbruket i Oslo og Akershus via dette nettet.

 

– Et nett med nok kapasitet er en forutsetning for utviklingen i regionen. Det legger til rette for befolkningsvekst og omlegging til mer klimavennlige løsninger, sier Nordhagen.

 

– Statnett har i dag passert en svært viktig milepæl og kan nå ta fatt på å utvikle de underliggende prosjektene. Oppgraderingen er svært omfattende og vil omfatte om lag 30 prosjekter som vil gå over mange år.