Endringene innebærer å fjerne to eksisterende transformatorer og å bygge om eksisterende transformatorsjakter for å gi plass til en ny, større transformator. 

 

Tiltaket er nødvendig for å sikre nødvendig kapasitet for forsyning til distribusjonsnettet i området. Alt arbeidet skal skje innenfor eksisterende stasjonsområde. 

 

Anleggskonsesjon og bakgrunn for vedtak ligger på nettsidene til NVE. Her vil du også finne mulighetene for klageadgang på vedtaket.

 

Orienteringsbrev til berørte naboer vil sendes fra Statnett like over nyttår.

 

Dersom du har noen spørsmål kan du sende en epost til storoslo@statnett.no