Den overordnede planen for hvordan sentralnettet i Oslo og Akershus kan utvikles, ble presentert under et lanseringsarrangement på Oslo Kongressenter 25. februar 2015.

 

Byrådsleder Stian Berger Røsland, Raymond Johansen (Ap), Naturvernforbundets Lars Haltbrekken, energifagansvarlig Siri Hall Arnøy i Zero og konserndirektør Johan Hovland i Hafslund ga de rundt 70 fremmøtte sine synspunkter på utviklingen av fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo.

 

Byrådsleder Stian Berger Røsland sa at det i 2030 kan bo 1,5 millioner mennesker i Stor-Oslo. Han løftet frem elbilsatsingen som eksempel på at et robust strømnett gir gode miljøløsninger. -Det er positivt at hovedstaden vil få et strømnett som tåler den sterke befolkningsveksten i Oslo- regionen. Statnett vil være en viktig partner for Oslo kommune for å legge til rette for denne veksten, sa Røsland.

 

Klimaambisjonene ble fremhevet av flere av innlederne. -Skal Oslo nå sine klimamål må man ha en infrastruktur som bygger opp under det grønne skiftet. Et kapasitetsløft i nettet vil muliggjøre store klimagevinster gjennom utslippskutt, sa energifagansvarlig Siri Hall Arnøy i miljøorganisasjonen Zero.

 

Det nye hovedstrømnettet vil når det er ferdigstilt gi gevinster for natur- og friluftsliv, blant annet gjennom å frigjøre arealer i marka. -Det er svært positivt at arealer tilbakeføres til naturen, sa leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

 

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen understreket hvor viktig det er å ha gode prosesser og involvere folk i beslutningsprosessene og løftet frem Nettplan Stor-Oslo som et godt eksempel på en bred og inkluderende prosess. Johansen oppfordrer Statnett til å kommunisere tydelig hvilke konsekvenser planene vil få.

 

Se opptak fra lanseringen her:http://bit.ly/1Acbhmv

 

Den overordnede planen om fremtidens hovedstrømnett kan du lese her:http://bit.ly/1GlG554