Strømbruddet har sammenheng med feil på hovedstrømforsyningen mellom Ørsta og Ålfoten. Statnett jobber nå i tett dialog med Linja for å gjenopprette strømforsyningen.

Det er for tidlig å si hva feilen skyldes, men det er dårlig vær i området.

Statnett beklager overfor strømkundene som er berørt. Vi gjør nå det vi kan i godt samarbeid med Linja for at strømmen skal komme tilbake. 

Vi oppdaterer fortløpende på Siste nytt på Statnett.no.