Statnett har tidligere reservert om lag 1200 MW til nytt forbruk i området nord for Ofoten. - Vi har foretatt en grundig gjennomgang av tidligere reservasjoner og funnet at prosjekter tilsvarende 250 MW ikke har opprettholdt tilstrekkelig realisme og framdrift. Denne kapasiteten er derfor gitt til andre, modne aktører innen blant annet oppdrett og hydrogen/ammoniakk, forklarer konserndirektør Gunnar G. Løvås for kraftsystem og marked i Statnett.  

Resten av det volum som nå reserveres, 215 MW av de 465 MW, er ny kapasitet som følge av regjeringens kraftløft for Finnmark med planer om minst 350 MW ny kraftproduksjon i området.. -  Med forventning om økt kraftproduksjon i nordområdet, gir det Statnett grunnlag for å frigi deler av denne kapasiteten til annet forbruk, fortsetter Løvås.

Totalt reservert økt forbruksvolum er nå på om lag 1400 MW nord for Ofoten som tilsvarer en dobling av dagens forbruk. 

 

Vilkår for det nye forbruket 

Samlet sett vil 290 MW av det økte reserverte volumet tilknyttes nettet med vilkår som sikrer forsyningssikkerheten. Deler av reservasjonsvolumet forutsetter nettforsterkninger. 

Statnett understreker at aktørene har et selvstendig ansvar for å skaffe seg tilgang på kraft da Statnett ikke har ansvar for produksjon. Dette gjør vi for å være tydelige på at det er opp til sluttkundene å selv vurdere risikoen knyttet til kraftpriser i markedet.  

En stor andel av det reserverte volumet knytter seg til ny grønn industri basert på hydrogen/ammoniakk. Dette er industri som i sin natur har gode muligheter for å være fleksible, ved å redusere sitt forbruk i perioder med knapphet eller høye kraftpriser. - Vi anbefaler derfor denne industrien spesielt, men også industri generelt, å designe egne anlegg for deltakelse i fleksibilitetsmarkeder og respondering på prissignaler, avslutter Løvås. 

Nye aktører som får reservert nettkapasitet nord for Ofoten:

Sak Statnetts kunde Næringskategori Reservert kapasitet (MW)
Forbruk under Varangerbotn transformatorstasjon Barents Nett AS Hydrogen/Ammoniakk 120,00
Forbruk under Kvitfossen transformatorstasjon Elmea AS Oppdrett 7,5
Forbruk under Kvandal transformatorstasjon Nordkraft Industrinett Hydrogen/Ammoniakk 250,00
Forbruk under Nordreisa transformatorstasjon Vissi AS Oppdrett 6,8
Forbruk under Sildvik transformasjonstasjon  Narvikhydrogen Hydrogen 10,0
Forbruk under Hinnøy transformatorstasjon Noranett Andøy AS Datasenter 10,0
Forbruk under Bardufoss transformatorstasjon Arva AS Troms Industri 60,0

 

Tidligere reservert nettkapasitet nord for Ofoten:

Sak Statnetts kunde Næringskategori Reservert kapasitet (MW)
Forbruk under Sortland transformatorstasjon Vestall AS Industri 21,0
Forbruk under Kvitfossen transformatorstasjon Elmea Industri  10,2
Forbruk under Stokmarknes transformatorstasjon Noranett Hadsel AS Industri 11,0
Forbruk under Kvandal transformatorstasjon HLKN Noranett AS Transport 1,6
Forbruk under Skaidi transformatorstasjon Lucerna AS Industri 5,0
Forbruk under Narvik transformatorstasjon HLKN Noranett AS Transport 1,6
Forbruk under Bardufoss transformatorstasjon Arva AS Troms Industri 3,0
Forbruk under Kvandal transformatorstasjon HLKN Noranett AS Transport 1,2
Forbruk under Narvik transformatorstasjon HLKN Noranett AS  Industri 2,24
Forbruk under Bardufoss transformatorstasjon Arva AS Troms Industri 2,0
Forbruk under Skaidi transformatorstasjon Lucerna AS Industri 5,0
Forbruk under Adamselv transformatorstasjon Lega Nett AS Oppdrett 8,0
Forbruk under Skaidi transformatorstasjon Lucerna AS Transport 1,6
Forbruk under Stokmarknes transformatorstasjon Noranett Hadsel AS Industri 10,0
Forbruk under Sortland transformatorstasjon Vestall AS Industri 10,0
Forbruk under Boltås transformatorstasjon HLKN Noranett AS Industri 15,0
Forbruk under Kandstadbotn transformatorstasjon HLKN Noranett AS Industri 5,5
Forbruk under Hinnøy transformatorstasjon Noranett Andøy AS Industri 5,6
Forbruk under Hinnøy transformatorstasjon Noranett Andøy AS Industri 3,7
Forbruk under Bardufoss transformatorstasjon Arva AS Troms Oppdrett 2,5
Forbruk under Bardufoss transformatorstasjon Arva AS Troms Transport 1,2
Forbruk under Balsfjord transformatorstasjon Arva AS Troms Transport 10,5
Forbruk under Skaidi transformatorstasjon Lucerna AS Hydrogen/Ammoniakk 45,0
Forbruk under Skaidi transformatorstasjon Lucerna AS Industri 35,00
Forbruk under Hyggevatn transformatorstasjon Equinor Petroleum 350,0
Forbruk under Kvandal transformatorstasjon Norkraft Hydrogen/Ammoniakk 230,0
Forbruk under Lødingen transformatorstasjon HLKN Noranett AS Transport 10,0
Forbruk under Skillemoen transformatorstasjon Alut AS Industri 7,0
Forbruk under Bardufoss transformatorstasjon Arva AS Troms Industri  140,0
Forbruk under Kirkenes transformatorstasjon Barentsnett AS Industri 21,0