Økningen innen vindkraft og solkraft i Tyskland har vært stor de siste årene. Når vinden blåser og solen skinner vil det gjerne være overskudd av fornybar kraft i Tyskland, noe som også fører til lavere priser enn i Norge. Denne kraften kan vi importere og dermed la vannet vi produserer mesteparten av vår kraft fra ligge i magasinene. Når det er lite vind og sol i Tyskland slik at behovet for kraft går opp og prisene blir høyere enn i Norge, kan vi produsere vannkraft og eksportere det til Tyskland.

Hva skjedde når? Her ser du deviktigste milepælene i NordLink-prosjektet. 

Tidslinje som viser de viktigste milepælene i prosjektet
Tidslinje som viser de viktigste milepælene i prosjektet

NordLink-forbindelsen er på 623 km og består av 516km med sjøkabel, 54 km med jordkabel og 53 km med luftledning. 

Faktaark