Våre sentrale prosjekter

Statnett har en portefølje på om lag 60 forsknings- og utviklingsprosjekter. Til sammen utgjør disse prosjektene en satsing på 1,7 milliarder kroner.

Vi investerer timer og kroner i størrelsesorden 80 millioner kroner årlig. Mange prosjekter får i tillegg støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd, EU, NER og Skattefunn. Dessuten samarbeider vi med andre bedrifter og organisasjoner om en stor del av prosjektene og deler da kostnader med disse.

I tråd med vår strategi, er våre gevinster fra disse prosjektene et mer effektivt, smart og sikkert Statnett. I storparten av prosjektene er det en stor andel digitalisering.

Avgrens søket ditt:
 • - Artikkel

  Systemoptimalisering mellom krafteier og nett

  Kan koordinert samarbeid mellom kraftprodusenter og nettselskap bidra til bedre driftssikkerhet og økt effektivitet i kraftnettet, og kan det erstatte behov for oppgraderinger og nye anlegg?  

 • - Artikkel

  Real Time DGA

  Formålet med prosjektet er  å  etablere  en  multigass-analys ator  for transformatorolje  som detekterer lavere konsentrasjoner av gasser e nn de løsninger som finnes på markedet i dag ,  og  til ...

 • Statnett  utvikle r  ny fjordpennline   som  skal  tilfredsstille   nye behov  til lengde og  overføringskapasitet .