Våre sentrale prosjekter

Statnett har en portefølje på om lag 60 forsknings- og utviklingsprosjekter. Til sammen utgjør disse prosjektene en satsing på 1,7 milliarder kroner.

Vi investerer timer og kroner i størrelsesorden 80 millioner kroner årlig. Mange prosjekter får i tillegg støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd, EU, NER og Skattefunn. Dessuten samarbeider vi med andre bedrifter og organisasjoner om en stor del av prosjektene og deler da kostnader med disse.

I tråd med vår strategi, er våre gevinster fra disse prosjektene et mer effektivt, smart og sikkert Statnett. I storparten av prosjektene er det en stor andel digitalisering.

Avgrens søket ditt:
  • Artikkel

    TechAir Rigg

    Techair er en fjernstyrt ubemannet rigg som kan utføre tilstandskontroll og mindre vedlikehold på kraftledninger. Med Techair sin rigg kan arbeid utføres uten personell i høyden.

  • - Artikkel

    AluGreen

    Prosjektet skal utvikle og teste sirkulære aluminiumsprodukter basert på brukt aluminium og fornybar energi.