Slik sender du inn forslag til FoU-prosjekter

Statnett er åpen for henvendelser om deltagelse i FoU-prosjekter hvor vi er med som partner, ikke eier/ansvarlig/søker. Det forutsettes at foreslåtte prosjekter er planlagt med støtte fra Forskningsrådet eller andre finansieringsordninger.

Grunnet behov for intern forankring må forslag sendes til Statnett i god tid og senest to måneder før relevant søknadsfrist.

Mer informasjon finner du i vedlagt dokument: Grunnlag FoU-prosjektforslag

Prosjektforslag sendes til oss ved å følge denne lenken:

Bruk vårt skjema for innsending av ditt forslag til FoU-prosjekt.

Her kan du laste ned en mal du kan bruke som hjelp til å fylle ut prosjektforslaget.

Har du spørsmål eller opplever problemer med skjemaet, kontakt fou@statnett.no

For FoU-prosjekter hvor Statnett skal være eier/ansvarlig søker, planlegger vi egne utlysninger basert på konkrete behov og utfordringer Statnett har. Disse utlysningene vil bli kunngjort i henhold til lov om offentlige anskaffelser.