Kraftsystemet er i endring, og store mengder ny fornybar kraft må tilføres kraftsystemet for å kunne redusere klimautslipp gjennom elektrifisering og sikre kraftbalansen i Norge. Statnetts aktivitet innen innovasjon og teknologiutvikling skal legge til rette for muliggjøringen av det grønne taktskiftet og fremme innovasjon gjennom forskning, teknologiutvikling, kunnskap og innsikt. Vi skal skape verdier i Statnett ved å bidra til at ting gjøres smartere, redusere kostnader og øke sikkerheten for våre ansatte.  

Prosjektforslag sendes til oss ved å følge denne lenken. 

Her kan du laste ned en mal du kan bruke som hjelp til å fylle ut prosjektforslaget.