Kraftsystemet er i endring, og store mengder ny fornybar kraft må tilføres kraftsystemet for å kunne redusere klimautslipp gjennom elektrifisering og sikre kraftbalansen i Norge. Statnetts aktivitet innen innovasjon og teknologiutvikling skal legge til rette for muliggjøringen av det grønne taktskiftet og fremme innovasjon gjennom forskning, teknologiutvikling, kunnskap og innsikt. Vi skal skape verdier i Statnett ved å bidra til at ting gjøres smartere, redusere kostnader og øke sikkerheten for våre ansatte.  

Slik sender du inn prosjektforslaget ditt

Statnett åpner for samarbeid og ønsker at ideer til forskningsprosjekter som sendes inn fremmer samarbeid mellom aktører på tvers av akademia, forskningsinstitusjoner og industri, slik at vi sammen utvikler kompetanse og gode løsninger for bransjen. Det er en fordel om forskningsforslaget er støtteberettiget.

Mer informasjon finner du i vedlagt dokument: Invitasjon til FoU-prosjekter 

Frist for å sende inn forslag er 1. november 2022. 

Prosjektforslag sendes til oss ved å følge denne lenken. Vi ønsker i tillegg at du laster opp en mer detaljert beskrivelse av forslaget ved å bruke vedlagt PowerPoint-mal. 

Her kan du laste ned en mal du kan bruke som hjelp til å fylle ut prosjektforslaget. 

Har du spørsmål eller opplever problemer med portalen, kontakt fou@statnett.no

Mer informasjon om prosessen