Behovet for IT-ferdigheter er bredt og gjelder mange forskjellige roller. Pontus Romanus fra Svenska kraftnät (SVK) og Gunnhild Svandal Presthus fra Statnett er begge data scientists med fokus på kraftsystemet. Sammen er de del av et svensk-norsk samarbeid og utvikler nye prognosemodeller, AI-applikasjoner og løsninger for økt automatisering.

De nordiske systemoperatørene har en viktig rolle å spille i endringene som må gjøres for å nå klimamålene og for å skape forutsetninger for et felles strømmarked. Svenska kraftnät og Statnett investerer i felleskap drøyt 1 milliard svenske kroner for å utvikle nye IT-løsninger som muliggjør en større endring i driften av kraftsystemet - en ny nordisk balansemodell (NBM).

 

Tett samarbeid mellom driften og IT er kritisk for å lykkes

Midt i utviklingsarbeidet er Pontus Romanus og Gunnhild Svandal Presthus. De jobber som data scientists i Statnett og den svenske ekvivalenten Svenska kraftnät. Mye av arbeidet er viet til å utvikle ny beslutningsstøtte for kontrollrommene til systemoperatørene. Det er mange involverte - for å lykkes med oppgaven både data scientists og dataingeniører. Tett samarbeid mellom driften og IT er en forutsetning.

- Å jobbe med IT-utvikling knyttet til kraftsystemet er noe av det morsomste du kan gjøre. Vi som jobber i grensesnittet mellom IT og driften, kan se direkte hvordan arbeidet vårt blir brukt og utgjør en forskjell, sier Pontus Romanus, data scientist i Svenska kraftnät.

Mer bruk av fornybar energi er sentralt for å løse klimautfordringen. Å være en del av arbeidet for å nå klimamålene og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling er en viktig del av jobben.

- Å kunne jobbe med å muliggjøre energiomstillingen mens jeg får lov til å utvikle meg i min rolle innenfor et så komplekst fysisk system som det nordiske kraftsystemet - det er unikt, sier Gunhild Svandal Presthus, data scientist i Statnett.

Illustrasjons bilde for digitalisering av kraftsystemet

Svensk-norsk samarbeid forbedrer prognosemodeller

Selv om de arbeider hos forskjellige systemoperatører, i hvert sitt land, samarbeider Gunnhild og Pontus tett i utviklingen av den nye nordiske balansemodellen. En del av arbeidet er å imøtekomme nye behov for beslutningsstøtte for driftsoperatørene når systemet skal håndtere en økt andel fornybar kraftproduksjon, endringer i forbruksmønstre og når handel med elektrisitet går fra timesoppløsning til kvartersoppløsning. Det krever enorme datamengder og enda mer smarte og robuste løsninger for automatisering og beslutningsstøtte, f.eks. i form av prognoser.

- Automatisk distribusjon av prognosemodeller er noe av det viktigste vi jobber med. I fremtiden vil ikke operatørene ha mulighet til å håndtere all informasjonen som kommer inn. Det er vår jobb å utvikle prosesser og applikasjoner som gjør dette mulig. Gode prognoser er nødvendig for å ta riktige beslutninger, sier Gunnhild Svandal Presthus.

IT-samarbeid bygger felles kompetanse

Det er mye å tjene på å samarbeide om IT-utvikling. En felles kunnskapsbank på svensk og norsk side gir mange fordeler når forskjellige roller skal dekkes i prosjekter.

- I tillegg til å jobbe med samme kodebase og programmere sammen, bygger vi også felles kompetanse. Svenska kraftnät og Statnett utfyller hverandre. For eksempel er noen spesialisert på å programmere rammene mens andre er bedre til å strukturere data, eller er flinke til å modellere. Sammen skaper vi en bedre resurspool enn om vi skulle jobbe hver for oss, sier Pontus Romanus.

(Den artikkelen ble først skrevet og publisert på svk.se og er oversatt og gjengitt med deres tillatelse.)