Elkraftingeniør Nargis Hurzuk 

Elkraftingeniør Nargis Hurzuk forteller om sin spennende arbeidshverdag der hun jobber med forskning og innovative prosjekter. 

Energimontør Marcus Sommerseth

Energimontør Marcus Sommerseth forteller om sin varierte arbeidshverdag ute på ledningsoppdrag og inne på stasjon.

Byggekontrollør Øystein Nærheim

Få et lite innblikk i byggekontrollør Øystein Nærheim sin hverdag. Han har blant annet kontrollert master og linestrekk for Statnetts største byggeprosjekt på land – Vestre korridor.

IT-prosjektleder, Veronica Øverbye

Veronica Øverbye jobber som prosjektleder i et at av de store IT-prosjektene til Statnett. Prosjektet lager en digital modell av det norske kraftsystemet. De samkjører informasjon fra Statnett og andre relevante data om vind, vær og temperatur. Modellen skal brukes til å drifte strømnettet ved å kunne forutse hvordan kraftsystemet vil oppføre seg alt fra en time fram i tid helt til et år fram i tid.