Anleggene våre må sikres trygg drift, døgnet rundt, og det krever at vi har ansatte som er i umiddelbar nærhet. I tillegg åpner digitale løsninger for at andre funksjoner og kompetanse kan sitte hvor som helst for å utføre sin jobb. Vi er i dag over 1700 ansatte, og over 40% av oss jobber andre steder enn på hovedkontoret i Oslo - fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord.