Nyheter

Avgrens søket ditt:
  • Grunnundersøkelsene skal ferdigstilles i løpet av oktober.

  • Hovedstrømnettet i Oslo og Akershus er gammelt og veksten i strømforbruket øker. Derfor må forbindelsen mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner fornyes for å sikre folk trygg strømforsyning...

  • Kapasiteten i hovedstrømnettet som forsyner oslofolk med strøm er i ferd med å bli brukt opp samtidig som strømforbruket øker. Forbindelsen mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner må derfor...