Folkemøte om ny 420 kV kraftforbindelse mellom Hamang i Bærum kommune og Smestad i Oslo kommune

Olje- og energidepartementet (OED) har tatt til behandling klagene på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon til ny kraftledning i luftspenn på strekningen Hamang-Bærum-Smestad.

Olje- og energidepartementet vil holde et folkemøte om saken den 15. september kl. 18.00 – 21.00 på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. Møtet er åpent for alle berørte i Bærum kommune. Dte vil bli avholdt eget møte for berørte i Oslo. 

På møtet vil Statnett orientere om planene og OED vil orientere om prosessen i klagesaksbehandlingen. Det er anledning for berørte interesser til å holde korte innlegg om sitt syn på klagesaken. Ønske om innlegg må meldes inn på forhånd til phs@oed.dep.no senest fredag 9. september. Innlegg fra organisasjoner og grupperinger vil prioriteres dersom det blir knapt med tid.

Her kan du se opptak av møtet 


NVEs vurderinger av klagene, søknaden og andre relevante saksdokumenter finnes her