NVE ga 31. august Statnett konsesjon for å fornye dagens kraftledning mellom Hamang transformatorstasjon i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo. 

NVE sendte vedtaket på høring, og det ble påklaget. Klagene ble oversendt Statnett.

Statnett har nå sendt sine kommentarer tilbake til NVE og avventer videre saksbehandling. Kommentarenen finner du under fanen Informasjonsmateriell her.