Nyhetsarkiv

Avgrens søket ditt:
  • Statnett søker Sørfold kommune om å få sette opp steinspranggjerde langs med vei inn til Lemmen, forbi Straumklumpen.

  • Utredning av rasgjerde forbi Stramklumpen foreligger.

  • Nettutviklingsplan 2015 er i dag lagt ut på høring, med høringsfrist 4.juni. For nord inneholder planen store investeringer både i nye kraftledninger, reinvesteringer i flere stasjoner samt en...

  • Rapporter om sikkerhet for personell knyttet til adkomstveg inn til Salten transformatorstasjon foreligger.