Under detaljprosjektering av stasjonen ble det avdekket muligheter for store besparelser og redusert risiko for miljø og sikkerhet ved justering av stasjonsplasseringen.

 -Tilleggssøknad for ny, justert plassering av stasjonen ble sendt NVE i mai i fjor og nå har vi fått konsesjonsvedtaket, sier Bjørn Gulli, prosjektleder for nye Salten transformatorstasjon.

Konsesjonsvedtaket ligger under dokumenter/vedtak fra NVE.

Med dette på plass kan Statnett ferdigstille forslag til Miljø-, Transport- og Anleggsplan(MTA-plan) for etablering av ny stasjon. MTA-planen skal vise hvordan vi som utbygger skal ta vare på miljøet under bygging, gjennom en beskrivelse av transporten og anleggsarbeidet. Formålet med en MTA-plan er å sikre at anlegget blir bygd i samsvar med kravene i konsesjonen og den må godkjennes av NVE.

 -Planen er å få sendt forslag til MTA-plan til NVE før sommeren. Vi må ha godkjent MTA-plan før vi kan sette spaden i jorda, forklarer Gulli.

Godkjent MTA-plan kan ventes i løpet av høsten.

Adkomstveien langs Straumvatnet er under utbedring for å tåle anleggstrafikken fremover, og nye Salten transformatorstasjon er planlagt å være satt i drift fra 2022/23.

Kostnadsestimatet er 545 – 575 MNOK.