-Vi er glad for å ha signert kontrakt med Consto Anlegg Nord AS. Kontrakten består av tomteopparbeidelse, etablering av anlegg i grunnen, samt bygging av kontrollhus, lager og transformatorsjakter, uttaler Bjørn Gulli som er prosjektleder for Salten transformatorstasjon.

Fra før er Aurstad Tunnel tildelt kontrakt på oppgradering av Straumvassveien og ny vei fra Straumvassveien og opp til ny stasjon på Lemmen. Elecnor er tildelt kontrakt på apparatanleggene på stasjonen.

Nye Salten stasjon vil sikre strømforsyningen i regionen og samtidig tilrettelegge for ny kraftproduksjon i området. Dagens stasjon er en midlertidig stasjon som ikke lenger oppfyller de nødvendige myndighetskrav.

Stasjonen er planlagt å være satt i drift fra 2022/23.

 

Kostnadsestimatet for nye Salten transformatorstasjon er 545 – 575 MNOK.