8. mai 20233 ga Olje- energidepartementet (OED) Statnett i oppdrag å starte planlegging for tilknytning av havvindproduksjon fra Utsira Nord, herunder å vurdere hvordan ny informasjon fra utlysingen påvirker hva som er den mest rasjonelle tilknytningsløsningen.  Statnett har gjennomført en analyse som stadfester at en samordnet løsning er rasjonell.

Statnett vil derfor starte på prosessen med å utrede, melde og konsesjonssøke de relevante nettanleggene. Vi vil utrede to alternative stasjonsplasseringer; på Utsira øy og på vestsiden av Karmøy. Nettløsningen er planlagt å bli tilknyttet nye Karmøy stasjon. Statnett mener at det ikke er behov for en konsekvensvalgutredning (KVU) for nettilknytning fra Utsira Nord, og har bedt OED om tilbakemelding på dette. OED har nå bekreftet at de gir Statnett
unntak fra kravet om ekstern kvalitetssikring av KVU og myndighetsuttalelse.

Vi har publisert et notat om den samfunnsøkonomisk vurdering av tilknytningsløsninger for Utsira Nord i eget notat og presenterte også dette i  åpent møte med aktørene den 18. oktober