For å konsentrere sin rolle som eier av nett med de høyeste spenningsnivåene, inngikk Statnett i 2020 en avtale om salg av 66 kV- og 132 kV-anlegg til Mørenett. Omklassifiseringen til regionalt distribusjonsnett var en forutsetning for overdragelsen.

Anleggene omfatter ca. 400 km ledninger samt 10 transformatorstasjoner, fra Ørsta til Orkdal og mellom Sunndalsøra og Vågåmo.