Mørenett er det største nettselskapet i fylket, og de vil invitere de andre nettselskapene i fylket til samarbeid om å etablere et større nettselskap i fylket. 

-Dette legger til rette for fortsatt god drift, vedlikehold og næringsutvikling i regionen, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett. 
- Vi ønsker å konsentrere vår rolle som eier av nett til de høyeste spenningsnivåene. Derfor ønsker vi å selge vårt 132 kV-nett i Møre og Romsdal, og vi vil også selge regionalnett i resten av landet. Dette salget representerer en betydelig overføring av eierskap fra statlig til regionalt nivå. Det vil styrke den regionale eierrollen og øke både effektivitet og lønnsomhet for kjøperne. I tillegg vil det styrke regionens evne til å legge til rette for elektrifisering og næringsutvikling. 

Etter at 420 kV-linjen fra Ørskog til Sogndal ble satt i drift, har ikke 132 kV-nettet i Møre og Romsdal lenger noen transmisjonsfunksjon. Derfor har Statnett søkt om at det blir klassifisert som såkalt regionalt distribusjonsnett. Overdragelse til Mørenett vil først gjennomføres når NVE har godkjent dette. 

Fylkeskommunen sier i sin uttalelse at et samlet nettselskap i fylket er det beste for regionens konkurranseevne og samfunnsutvikling, samtidig som det vil gi et sterkt og effektivt nettselskap. Statnett ser positivt på en slik utvikling. Et salg til Mørenett vil støtte Fylkeskommunens ønske ved at Mørenett vil invitere de andre nettselskapene i fylket til å etablere et nytt og større nettselskap.  

-Vi ønsker å selge vårt nett til én enkelt kjøper, og så er det selvfølgelig opp til nettselskapene i fylket om de ønsker å gjøre endringer i strukturen for å ivareta dette. Et samlet salg gir et større sammenhengende nett, noe som vil lette fremtidig driftskoordinering. Det vil også bidra til å gjøre videre utvikling av nettet enklere, for å møte elektrifisering av transport og konkurranseutsatt næringsliv sitt behov og tilrettelegge for stadig økende bruk av elektrisitet, sier Hundhammer.