NUCS' hovedformål er innsamling av data om utilgjengelig kapasitet i produksjon, forbruk og transmisjon, og sende dataene til ENTSO-E for publisering. Tjenesten vil tilby manuell registrering av utilgjengelig kapasitet på www.nucs.net, men også gjennom et maskingrensesnitt (API) for integrasjon. NUCS vil publisere innsendte data på egen nettside, i tillegg til å sende data til ENTSO-Es transparensplattform.

Visse data kreves publisert av både Transparensforordningen og REMIT artikkel 4. For å unngå behov for dobbelrapportering tilbyr NUCS en datafeed som tilfredsstiller krav i REMIT til publisering av innsideinformasjon og varsling til ACER. Denne funksjonen kan velges av alle som benytter tjenesten til å sende data. NUCS vil også kunne benyttes for publisering av annen innsideinformasjon for å oppfylle kravene i REMIT. Norske markedsaktører behøver ennå ikke å forholde seg til REMIT, men Forskrift om nettregulering og energimarkedet inneholder til stor del likelydende krav.

NUCS vil tilby registrerte brukere tilgang til å laste ned, og/eller automatisk få oversendt informasjon/oppdateringer av transparensdata. Bruk av NUCS vil være kostnadsfritt både for dataeiere og databrukere.

Nordiske markedsaktører må senest 28. februar velge et av følgende alternativ:

  • Sende data som brukere av NUCS.
  • Sende data via en annen bruker av NUCS.
  • Bruke en annen tjeneste. Valg av en annen tjeneste forutsetter at TSO-en godtar dette og at tjenesten er testet i samarbeid med ENTSO-E.

Valget gjelder fra en avtalt dato, senest 10. mars 2020. Valg av tjeneste kan endres på et senere tidspunkt. Valg av tjeneste og registrering av brukerinformasjon gjøres på denne siden:  https://www.svk.se/en/registration-on-submission-of-data

Registreringsskjemaet skal fylles ut senest 28. februar 2020 av alle nordiske markedsaktører som ifølge Transparensforordningens (Reg EU 543/2013) artikler 7 og 15 er forpliktet under til å sende data om utilgjengelig kapasitet i forbruk eller produksjon.

Ved spørsmål, kontakt nucs@statnett.no.