Oppdaterte metoder knyttet til FCR

De nordiske systemoperatørene (TSOene) foreslår nye, harmoniserte tekniske krav til primærreserver (Frequency Containment Reserves, FCR) i det nordiske synkronområdet. Arbeidet, prosessen og tidsplanen er styrt etter SOGL. Det ble avhold en høringsrunde på de oppdaterte metodene mellom 06.05.22-06.06.22. Høringsinnspillene og høringssvarene fra de nordiske TSOene finnes som vedlegg til de forklarende dokumentene til hver metode.

Metodeforslagene og relevante dokumenter finnes i listen nederst på siden.

Et annet relevant dokument tilknyttet metodeforslagene for FCR er:

Dette dokumentet inneholder en mer teknisk beskrivelse av de nye kravene enn det som fremgår i metodene, samt krav til verifisering av leveranse (prekvalifisering) og datautveksling. Det tekniske kravdokumentet ble sendt på høringsrunde i mars-april 2022 og er oppdatert basert på tilbakemeldinger fra høringsrunden på dokumentet og høringsrunden på de to metodeforslagene. 

Oppdatert metode for dimensjonering av FRR

De nordiske systemoperatørene (TSOene) foreslår også en oppdatering og detaljering av metode for dimensjonering av sekundærreserver (Frequency Restoration Reserves, FRR) i det nordiske synkronområdet.  Det ble gjennomført en høringsrunde på den oppdaterte metoden 01.03.22-01.04.22. Det ble ikke mottatt offisielle innspill i høringsrunden.

Metodeforslagene og relevante dokumenter finnes i listen nederst på siden.