Viser til høring om vilkår for balansering i samsvar med EBGL (21-4) med høringsfrist 10. januar 2022 som var planlagt sendt til RME for godkjenning 1. februar.

Vi kommer til å sende det reviderte forslaget på ny høring i bransjen så snart det er klart. 

Bruker mer tid på markedsdesign

Vi sendte samtidig ut et konseptforslag for nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver. Med utsettelsen av automatisert mFRR EAM trenger ikke marked for driftsforstyrrelsesreserver være klart til Q4-2022, derfor velger vi å bruke mer tid på markedsdesign.

Vi vil sende ut mer informasjon om prosessen underveis.