Det er mange frister å huske under årsoppgjøret for elsertifikater. Under er en oversikt over de viktigste. En full gjennomgang finner dere her.

 

Beregningsrelevant volum innen 15. februar

Nettselskapene må senest 15. februar sende inn beregningsrelevant volum for samtlige elsertifikatpliktige i sitt nettområdet.

Meldingen sendes som UTILTS/E31. Statnett vil sende ut foreløpig beregningsrelevant forbruk både 2 og 9. februar til de elsertifikatpliktige som abonnerer på meldingen UTILTS/N16. Dermed kan de pliktige starte kontrollen allerede før fristen går ut.

Vi henstiller alle nettselskap til å rapportere i god tid, gjerne ei uke før fristen utløper. 15. februar faller på en søndag, så for å sikre en god kvalitet på dataene bør ingen nettselskap rapportere senere enn fredag 13 februar. Statnett vil følge opp de nettselskapene som ikke rapporterer inn i god tid.

Også for selskap som direkterapporterer beregningsrelevant volum, gjelder fristen 15. februar. Dersom man ikke overholder fristen, må den pliktige registrere klage på mangelfull rapportering.

 

Frist for godkjenne eller klage 1. mars

Så snart fristen 15. februar er passert, overføres beregningsrelevant volum til registeret NECS og elsertifikatplikten for 2014 estimeres. Den elsertifikatpliktige må da godkjenne eller påklage estimert elsertifikatplikt. Man påklager i NECS og sender samtidig dokumentasjon til elsertifikater@statnett.no. Her er et eksempel på hvordan dokumentasjon kan oversendes.

Samtidig skal det antall sertifikater man selv mener er korrekt å annullere, deklareres. Statnett vil aldri annullere flere sertifikater enn det den pliktige deklarerer.

Dersom den pliktige ikke foretar seg noe før 1. april, gjelder prinsippet om stilltiende aksept og årsoppgjøret settes automatisk til godkjent.

 

Annullering av elsertifikater 1. april

1. april annullerer Statnett det antallet elsertifikater som følger av det beregningsrelevante forbruket. Det annulleres kun elsertifikater fra innløsingskontoen og primærkontoen. De pliktige som 1. april har en klagesak som ennå ikke er avgjort, og som ikke får medhold, vil ikke bli ilagt straffegebyr dersom selskapet har et tilstrekkelig antall sertifikater på konto 31.mars

Frist for å klage på selve annulleringen er 15. april. Dersom Statnett selv ikke har mulighet til å avgjøre en klage, er neste innstans NVE. Frist for å klage til NVE er 15. mai.