Statnett er i gang med å øke kapasiteten fra 300 kV til 420kV i transmisjonsnettet som forsyner Bergen og omland. Stasjonen som er planlagt i Øygarden, er en del av Statnetts områdeplan for Bergensregionen og Haugalandet og inngår i trinn én av totalt fem trinn (se faktaboks). Områdeplanene til Statnett er utarbeidet sammen med regionale nettselskap og har til hensikt å sikre nødvendig nettutvikling for den økte etterspørselen.

- Det er vår oppgave å sørge for at det er nok kapasitet i strømnettet slik at de som ønsker å knytte seg til nettet eller øke sitt forbruk kan gjøre det. En ny transformatorstasjon i Øygarden er nødvendig for at næringsliv og befolkning i Vestland skal kunne vokse og fortsatt ha en sikker strømforsyning, sier Elisabeth Vike Vardheim, Statnetts konserndirektør for Nett.

Transformatorstasjonen som Statnett har på Kollsnes i dag, kan ikke oppgraderes til et høyere spenningsnivå og det er derfor nødvendig å bygge en ny stasjon for å legge til rette for økt strømforbruk i regionen.  Ledningene som i dag går til Kollsnes transformatorstasjon er planlagt å flyttes over til Øygarden transformatorstasjon. Kollsnes transformatorstasjon skal brukes videre og får en annen funksjon i strømnettet.

Statnett sendte konsesjonssøknad til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i juni og når NVE har tildelt saksbehandler vil konsesjonsprosessen starte. Det er NVE som sender konsesjonssøknaden på høring.


Trinnvis utvikling
Når første trinn i områdeplanen er ferdig, vil det øke kapasiteten i Bergensområdet til 2500 MW. Hvor stor kapasitet som blir tilgjengelig for kunder avhenger av flere forhold, blant annet forsyningssikkerhet og forbruksmønster. Statnett har tildelt 200 MW med vilkår som BKK kan reservere til sine kunder, etter at transformatorkapasiteten i transformatorstasjonene Lindås, Litle Sotra og Fana, samt kapasiteten på Øygardskabelen og Fensfjordkabelen er økt. Disse prosjektene er nå under gjennomføring i Statnett.

Den nye transformatorstasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre oppgraderingen av Statnetts transmisjonsnett på strekningen Sogndal – Modalen – Kollsnes. Statnett er i gang med flere prosjekter på strekningen allerede, og det er søkt om nye anlegg i delprosjektene Krossdalen-Steinsland, Refsdal-Modalen og Vik-Ramnaberg.

Bygging av ny stasjon og omlegging av ledninger forventes å ta to til tre år etter at myndighetene har gitt endelig konsesjon.

 

I konsesjonssøknaden for Øygarden transformatorstasjon søker Statnett i hovedsak om:

  • Ny Øygarden transformatorstasjon – innendørs gassisolert løsning
  • 80 000 m2 inngjerdet tomt. Tomten inkluderer ny 132 kV stasjon, som omsøkes av BKK
  • Omlegging av kraftledningene som i dag går til Kollsnes
  • Veier
  • Masseuttak og -lagring
  • Anleggsplasser

 

 

Trinnvis utvikling i områdeplanen:

1: Spenningsoppgradering Modalen-Kollsnes

2: Spenningsoppgradering Sogndal-Modalen

3: Ny forbindelse Samnanger/Modalen-Kollsnes, samt spenningsoppgradering Sauda-Samnanger

4: Spenningsoppgradering Samnanger-Fana-Øygarden

5: Spenningsoppgradering resterende 300kV nett til 420kV