Ved strandkanten i Sandvika

I dag går det en luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner. Denne må fornyes for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo.

Statnett har i den forbindelse søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjon med en ny forbindelse.

Som første prioritet søker vi om å fornye forbindelsen med en ny luftledning. Som andre prioritet søker vi om kabel i grøft, med en kortere strekning i tunnel. Både luftledning og kabel er begge tekniske løsninger som vil sikre fremtidig strømforsyning.

Prosjektet er en del av "Nettplan Stor-Oslo" som skal sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo.

Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.

 

Her finner du mer om informasjon om hvordan du kan gi dine høringsinnspill.